Polityka prywatności

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Szanowni Państwo, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Uno Espresso s.c. E. Odija, L. Odija z siedzibą w Poznaniu (60-819 Poznań), ul. Bolesława Prusa 4/2, informuje, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarza dane osobowe klientów.

Administratorem danych osobowych jest
Uno Espresso s.c. E. Odija, L. Odija (zw. dalej „Uno Espresso”),
ul. Bolesława Prusa 4/2,
60-819 Poznań

Informacje na temat sposobu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo uzyskać w dwojaki sposób:

 • adres e-mail: administratordanych@unoespresso.pl
 • adres korespondencyjny:
  Administrator Danych Osobowych
  Uno Espresso s.c. E. Odija, L. Odija
  ul. Bolesława Prusa 4/2,
  60-819 Poznań

Dane osobowe pozyskujemy w procesie sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w trakcie sprzedaży bezpośredniej.

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy w celach:

 • realizacji świadczonych usług – na podstawie ar.6 ust.1 lit. B) RODO,
 • udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie lub przesłania informacji o charakterze marketingowym.

Podanie danych osobowych firmie Uno Espresso jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji świadczonych usług.

Osobom, których dane osobowe przetwarza firma Uno Espresso przysługują prawa do:

 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie jej realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części lub wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy,
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Uno Espresso może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, a w razie konieczności jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe organom państwowym.

Uno Espresso przechowuje Twoje dane osobowe:

 • jeżeli dotyczą zawartej umowy to przez okres niezbędny do jej realizacji, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedstawienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),
 • jeżeli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody.

Uno Espresso nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uno Espresso przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany do celów wykonania przedmiotu umowy oraz celów statystycznych.

Skargi i zażalenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego, którym jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]